งานอาคารสถานที่และบริการ มอบหมายภารกิจการปฎิบัติงานกลุ่มพัฒนามหาวิทยาลัย

” ^^วันที่ 7-8 สิงหาคม 2564 ^^
👉 งานอาคารสถานที่และบริการ มอบหมายภารกิจการปฎิบัติงานกลุ่มพัฒนามหาวิทยาลัยพื้นที่ต่างๆ ดังนี้
🌱หน่วยบริหารจัดการและภูมิทัศน์
– ตัดหญ้ารอบแปลงนาด้านข้างอาคารทีปวิชญ์และลานจอดรถคอกม้า
– ตัดหญ้าและตัดแต่งกิ่งไม้ในสวนป่าไม้หายาก
และวงเวียนอาคาร ม.
– ขนของและจัดชุดข้าวสารอาหารแห้งเพื่อเตรียมบริจาด ชั้น 1 อาคารทีปวิชญ์
– ติดตั้งป้ายพระฉายาลักษณ์ฯ ชั้น 1 อาคารทีปวิชญ์
– ทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบหอประชุมศรีวชิรโชติ
👨‍🔧หน่วยสาธารณูปโภค
– ตัดเตรียมสถานที่ปล่อยปลา
– ติดตั้งโคมไปสะพานศูนย์การเรียนรู้
– ซ่อมแซมพื้นลานให้อาหารปลาในสวนรัชฯ
– ซ่อมแซมสุขภัณฑ์ห้องน้ำและระบบไฟฟ้าอาคารต่างๆ
🚌 หน่วยยานพาหนะ
– พัฒนาพื้นที่โรงจอดรถและให้บริการรถไฟฟ้ารอบมหาวิทยาลัย
– ฯลฯ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *