- สานสัมพันธ์ มรพส.กับสื่อมวลชนจังหวัดพิษณุโลก
  - พัฒนาเครือข่ายบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์
  - เทคนิคการถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์
  - ภาพถ่ายโดนใจ คลิกไลค์ ใช่เลย
  - พิบูลโชว์เคส (Pibul Showcase)
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
       
       
       
       
 
Copyright 2013 Rajabhat Pibulsongkram University. All Rights Reserved.