เตรียมความพร้อมงานรับปริญญา

14 ธันวาคม 2565 นายอำพน กลีบปาน ผู้อำนวยการกองกลาง ลงพื้นที่บริเวณประตู 1 เพื่อซักซ้อมและเตรียมความพร้อมในงานพิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 20- 22 ธันวาคม 2565 นี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *