ปรับปรุงภูมิทัศน์

วันที่ 8 มีนาคม 2565
🌱🌱 นางเพ็ญศรี มีพยุง ผู้อำนวยการกองกลาง เข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่และบริการ
และได้มอบหมายภารกิจการปฎิบัติงานตามพื้นที่ต่างๆ
เพื่อเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบของมหาวิทยาลัยต่อไป 🌱🌱🌱

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *