ผศ.ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในฐานะนายกสโมสรโรตารีพิษณุโลก นำทีมบุคลากร มรพส. ร่วมจัดเตรียมถุงปันน้ำใจ/ข้าวสาร/เครื่องอุปโภค-บริโภค

ผศ.ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในฐานะนายกสโมสรโรตารีพิษณุโลก นำทีมบุคลากร มรพส. ร่วมจัดเตรียมถุงปันน้ำใจ/ข้าวสาร/เครื่องอุปโภค-บริโภค เพื่อเตรียมไปบริจาคแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในช่วงวิกฤติ Covid-19
▪ ทั้งนี้ สโมสรโรตารีพิษณุโลกจะมีการส่งมอบถุงปันน้ำใจในวันที่ 10 สิงหาคม 2564 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.เปรมฤดี ชามพูนท นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปส่งต่อให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ยากไร้ในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก
▪ 12 สิงหาคม 2564 จะส่งมอบแก่จุดบริการต่างๆ 4 จุดในจังหวัดพิษณุโลก
            

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *