มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ติดตามความคืบหน้าการจัดเตรียมสถานที่ภายในหอพักนักศึกษา มรพส. ส่วนทะเลแก้ว เพื่อเป็นศูนย์พักคอยดูแลผู้ป่วย Covid-19

▪ นายรณชัย จิตวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยคณะผุ้บริหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ติดตามความคืบหน้าการจัดเตรียมสถานที่ภายในหอพักนักศึกษา มรพส. ส่วนทะเลแก้ว เพื่อเป็นศูนย์พักคอยดูแลผู้ป่วย Covid-19 ที่มีอาการเบา (กลุ่มสีเขียว) สร้างโอกาสแก่ผู้ป่วยให้เข้าถึงการดูแลรักษาเบื้องตันอย่างทันท่วงที #เพื่อลดอัตราการเสียชีวิต #ทำให้โรงพยาบาลสามารถดูแลอาการผู้ป่วยที่มีอาการปานกลางและรุนแรงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
▪ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เห็นความสำคัญ และพร้อมช่วยเหลือพี่น้องชาวจังหวัดพิษณุโลก
▶ 6 ส.ค. 64
        

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *