ข่าวประชาสัมพันธ์

ทั้งหมด

ปรับปรุงภูมิทัศน์

วันที่ 8 มีนาคม 2565  นางเพ็ญศรี มีพยุง ผู้อำนวยการกองกลาง เข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่และบริการ และได้มอบหมายภารกิจการปฎิบัติงานตามพื้นที่ต่างๆ เพื่อเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบของมหาวิทยาลัยต่อไป  Total Share 1 Email0Facebook1Twitter0Google plus0X Reddit0 Linkedin0 Stumbleupon0

ข่าวประกาศ

ทั้งหมด

ปรับปรุงภูมิทัศน์

วันที่ 8 มีนาคม 2565  นางเพ็ญศรี มีพยุง ผู้อำนวยการกองกลาง เข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่และบริการ และได้มอบหมายภารกิจการปฎิบัติงานตามพื้นที่ต่างๆ เพื่อเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบของมหาวิทยาลัยต่อไป  Total Share 1 Email0Facebook1Twitter0Google plus0X Reddit0 Linkedin0 Stumbleupon0

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

ทั้งหมด

ทดสอบประกาศจัดซื้อจัดจ้าง1

Total Share 0 Email0Facebook0Twitter0Google plus0X Reddit0 Linkedin0 Stumbleupon0