ข่าวประชาสัมพันธ์

ทั้งหมด

ผศ.ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในฐานะนายกสโมสรโรตารีพิษณุโลก นำทีมบุคลากร มรพส. ร่วมจัดเตรียมถุงปันน้ำใจ/ข้าวสาร/เครื่องอุปโภค-บริโภค

#ปันน้ำใจในวันแม่แห่งชาติ ผศ.ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในฐานะนายกสโมสรโรตารีพิษณุโลก นำทีมบุคลากร มรพส. ร่วมจัดเตรียมถุงปันน้ำใจ/ข้าวสาร/เครื่องอุปโภค-บริโภค เพื่อเตรียมไปบริจาคแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในช่วงวิกฤติ Covid-19  ทั้งนี้ สโมสรโรตารีพิษณุโลกจะมีการส่งมอบถุงปันน้ำใจในวันที่ 10 สิงหาคม 2564 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.เปรมฤดี ชามพูนท นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปส่งต่อให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ยากไร้ในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก  12 สิงหาคม 2564 จะส่งมอบแก่จุดบริการต่างๆ 4 จุดในจังหวัดพิษณุโลก             

ข่าวประกาศ

ทั้งหมด

มรพส. ยกระดับการป้องกัน Covid-19 ภายในมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 13

มรพส. ยกระดับการป้องกัน Covid-19 ภายในมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 13  อ่านประกาศ คลิกที่นี่ shorturl.asia/LXGMQ  ประกาศ ณ วันที่ 7 ส.ค. 64